Adatvédelmi nyilatozat

A LicensePort Zrt. elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett, így kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartva kezelje az Ön adatait.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat alapján eldöntheti, mely adatait adja meg a LicensePort Zrt. részére az Interneten keresztül, adatainak a LicensePort Zrt. által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából.

Ön az adatai megadásával felhatalmazza a LicensePort Zrt-t a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint történő felhasználására. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, és LicensePort Zrt. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel.

Személyes adatok

LicensePort Zrt. tulajdonába tartozó egyes webtartalmakat kilétének felfedése vagy bármiféle személyes adatának megadása nélkül is megtekintheti. Vannak azonban olyan tartalmak és helyzetek, amikor a LicensePort Zrt-nek és partnereinek szüksége van az Ön adataira. Személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a LicensePort Zrt. közötti kapcsolat hitelesítése érdekében, illetve online szoftver vásárlás esetén a termék gyártója felé történő lejelentése okán történik.

Önnek joga van jelezni, amennyiben nem kívánja , hogy a LicensePort Zrt. az adatokat további megkeresés céljára felhasználja, mely kérését a LicensePort Zrt. tiszteletben tartja.

Az adatkezelés célja

LicensePort Zrt. által végzett adatkezelések elsődleges célja a weboldalai tartalmának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő rendelkezésre bocsátása, továbbá a weboldalak használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás nyújtása, online szoftver vásárlás esetén a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, a Szabályzat érvényre juttatása és annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

LicensePort Zrt. ezen felül jelen Adatvédelmi Nyilatkozat alapján jogosult valamennyi Felhasználó részére a weboldalai működésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás(ok) módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

Az adatok biztonsága és minősége

A LicensePort Zrt. célja, hogy megvédje a személyes azonosításra alkalmas adatainak minőségét és épségét.

Gyermekek adatvédelme

A LicensePort Zrt. kiáll a gyermekek adatvédelmi érdekei mellett, így nem gyűjti a magukat 17 évesnek vagy fiatalabbnak valló gyermekek adatait.

Szállítók

A LicensePort Zrt. bizonyos esetekben saját maga számára szállítóin keresztül gyűjt, használ fel, elemez és dolgoz fel adatokat. A LicensePort Zrt. gyakorlata az, hogy ilyen esetekben elvárja a szállítóktól, hogy az adatokat a LicensePort Zrt. alapelveivel megegyezően kezelje.

Adatok jogilag elrendelt közzététele

Bizonyos esetekben, például bírósági vagy egyéb kormányzati megidézés, kezességvállalás vagy rendelet miatt a személyes adatok közzétehetők.

A LicensePort Zrt. felelősségének kizárása

A LicensePort Zrt. az általa működtetett oldalakon a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben a LicensePort Zrt. tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, az oldalon belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve az oldal használata során kárt okozott, a LicensePort Zrt. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Társaságunk az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Amennyiben a weboldalak használata során a Felhasználók harmadik személyek adatait adják meg vagy használják fel, akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az általa végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért, ideértve többek között a címzettként érintett harmadik személy előzetes tájékozott hozzájárulásának beszerzését is.

Nem a LicensePort Zrt. oldalaira mutató hivatkozások

A LicensePort Zrt. oldalai az Ön széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A LicensePort Zrt. az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban azonban nem vállal felelősséget.

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés

A jelen adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos kérdését elküldheti az címre.

LicensePort Zrt, Budapest, 2017. augusztus 21.